Tüm Haberler
Vizyonumuz - Misyonumuz

Gelecek 2 yıl içerisinde, tüm işletme birimlerimiz ile birlikte, özel amaçlı makina imalatı ve özel projeler takibi ile, ticari araç endüstrisinin, aranan imalatçısı olmaktır. DanışŸmanlık projelerinde ise, Aksaray merkezli yurt içinde ve yurt dışında farklı bir oluşŸum içinde bulunabilmektir. 

Güneş enerjisinde , mühendislik ve danışŸmanlık sektörlerinde bir dünya şŸirketi olmaktır.


HEDEFLERiMiZ
İşŸletme yönetimi, sürekli gelişŸmeyi hedeflediğŸinden dolayı, fuarlar, yeni teknik ve idari dökümanlar takip edilmekte ve teknolojideki yeni gelişŸmeler sürekli olarak izlenmektedir ve SMI GRUP işin uygulanmaktadır.

ÇalışŸanların motivasyonu ve enerjisi sürekli arttırılmaktadır. Bunun için planlı ve plansız organizasyonlarımız mevcuttur. Doğal kaynakların korunması ve işŸ sağlığı veŸ güvenliği alınan önlemlerle devamlı olarak arttırılmaktadır.

ŞİRKET STRATEJiMiZ
ÇalışŸanlarımızın üst düzey eğŸitim kapsamına alınması ile, kalifikasyonun maksimum düzeyde tutulmasıdır. Sürekli eğitim prensibi ile, bu kalifikasyonun güncel tutulması sağŸlanır.