Tüm Haberler
Kalite Politikamız

HEDEFE UYUM
Kalite ve lojistik uyum değŸerlerinin incelenmesi için, hem yan sanayi ile, hemde müşŸterilerimizle, PPM’e uyum, 3 er aylık dönemlerle gözden geçiriliyor. Sürekli iyileştirme felsefesi ile, PPM değerlerinin her yıl aşağıya çekilmesi planlanıyor. Sürekli iyileşŸtirme bölümümüzde, aşağıdaki hedeflerin sürekli olarak izlenmesi sağŸlanıyor;
 

• MüşŸteri iade oranı
• Yan sanayi iade oranı
• Yan sanayi reklamasyonları
• Hastalık oranı
• Kaza sıklığı
• Kaza iş günü kaybı
•Sevkiyat derecesi
• Hurda-ciro oranı
• Ek işcilik-ciro oranı

SüREKLi İYİLEޞTİRME
Sürekli iyileşŸtirme bölümümüz:

• 5S Sistemi (Tertip&Düzen)
• CIP (Sürekli iyileşŸtirme Prosesleri)
• SOS Sistemi
• ö–neri Yönetimi
• Proses veri sayfaları bölümlerinden oluşŸmaktadır