Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

No Comments

Kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

SMI GRUP olarak, sahip olduğumuz köklü geçmişimiz sürecinde, siyasi, ekonomik, kültürel ve belki de en önemlisi teknolojik dönüşüme tanıklık ettik. Gelişen teknoloji, bununla beraber hayatımıza yeni giren kavramlar, değişen iş yapış şekilleri ve öncelikler karşısında her daim çevik ve hızlı kararlar aldık. Üretimdeki gücümüzü, değişime ayak uyduran değil, değişime öncülük eden olma hedefi ve bu yönde hayata geçirdiğimiz uygulamalarla pekiştirdik.

50 çalışma arkadaşımız, kıymetli hissedarlarımız, farklı ülkelerdeki ve bölgelerdeki iş ortaklarımız ve yerel paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuz, bizi daima vizyoner yaklaşımla hareket etme konusunda teşvik ediyor. Üretim ve yönetim süreçlerinde dijitalleşmenin giderek önem kazandığı bu dönemde artık gündemimiz, robotlarla ve otomasyon destekli hatlarla, insanların omuz omuza çalıştığı üretim hatları, müşteri talep ve beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verme olanağı tanıyan yapay zeka uygulamaları ve inovasyon olmuştur. Bu kapsamda şirketlerimizi en son teknolojiyi üretim hatlarımıza entegre ediyor, Ar-Ge çalışmalarımız sonucu ürettiğimiz yenilikçi sistemleri uygulamaya alıyor, öte yandan enerji verimliliği gibi konulara odaklanarak hem üretim süreçlerinde hem de nihai üründe doğal kaynakları korumayı gözetiyoruz. Yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluklarımızı da göz ardı etmeden, ekosisteme saygılı üretim yöntemlerini benimseyerek ve doğa için değer yaratarak sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Ciddi ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 2019-2022 süreci sonrası, ekonomik göstergeler 2023 için umut verici görünmektedir. Pandemi dönemi, başta otomotiv ve turizm olmak üzere tüm sektörleri etkiledi. Dünya tedarik zincirinde ciddi aksaklıklar meydana geldi, lojistik yavaşlamalar nedeniyle iş akışları sağlıklı yürütülemedi. Bu durumun Türkiye gibi genç nüfus, kalifiye iş gücü, gelişmiş teknoloji, Ar-Ge altyapısı ve stratejik coğrafi konum gibi avantajlara sahip bir ülke için yeni bir potansiyel olabileceği görüşüyle, ülkemizin dünya tedarik zincirinde bilhassa bölgesel bir alternatif konumuna gelmesi için çalışmalarımızı artıracağız. Hem ülkemizin en fazla istihdam ve katma değer yaratan sektörlerinden hem de küresel ekonomi için kritik önem arz eden sektörlerin başında gelen enerjide, Çin’e alternatif bir tedarik sanayi olmamız için hiçbir engel bulunmamaktadır. İhracat hedeflerimizi her geçen gün biraz daha kuvvetlendireceğiz.

SMI GRUP olarak istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. 2023 yılında da üretim ve ihracata odaklanarak ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artıracağız. Planladığımız yatırımları devreye alacak, global arenadaki varlığımızı güçlendirme yönündeki çalışmalarımızın kapsamını genişleteceğiz. Türkiye’nin güneş enerjisi konstrüksiyonları için öncü sanayi kuruluşlarından biri olarak yaşadığımız dünyaya, ülkemize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza yönelik fayda üretme ve teknolojiyi fayda yaratma için kullanma sorumluluğumuzu devam ettireceğiz.

Birlikte nice başarılara imza atacağımıza inandığım siz değerli müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve Saygılarımla

 

Ceyhan YILDIZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This field is required.

This field is required.